Patients Album1
 
fanjiuxiang
Fan Jiuxiang,a 9-month-old girl,Pneumonia and Urticaria(2003-11-01)
sunkaiyun
Sun Kaiyun,a 11-month-old boy,long diarrhea(2003-09-28)
wangchangyu
Wang Changyu,a 3-month-old boy,diarrhea and Eczema (2003-04-02)
liuhaojia
Liu Haojia,a 10 month-old boy,crying and excessive salivation (2003-03-07)
zhengpengyuan
Zheng Pengyuan, a 2.5-year-old boy,Anorexia(2003-03-08)
zhangxingyu
Zhang Xingyu,a -month-old boy,fright and excessive salivation (2003-03-07)

lichenghao
Li Chenghao,a 7-month-old boy,diarrhea and cough(2003-03-01)

2003-01-24zhaoxiangrann.jpg
Zhao Xiangran,a 6-year-old boy,festering toncils,high fever(2003-01-24)
guanshoujie.jpg
Guan Yumeng,a 8-year-old girl,high fever and adenoids (2003-01-22)
lisulin.jpg
Li Qize,a 19-month-old boy,vomit ,diarrhea and anorexia(2003-01-20)
2003-01-17donghelin.jpg
Dong Helin,a 9-year-old boy,cough,anorexia,halitosis(2003-01-17)
2003-01-16wangyunxiao.jpg
Wang Yunxiao,a 56-day-old boy,crying,hydrocele,diarrhea,eczema(2003-01-16)
xiaohailong.jpg
Xiao Hailong,a 26-month-old boy,bronchitic (2003-01-14)
2003-01-11caoyao.jpg
Cao Yan,a 11-year-old girl,cough,pant and fever(2003-01-10)
2003-1-1qinliangyu.jpg
Qin Liangyu, a 14.5-month-old girl,stomatitis ,cough and anorexia (2003-1-1)
2002-12-29shizhong.jpg
Shi Zhong,a 2-year-old boy,anorexia (2002-12-29)
2002-12-28yangshuhan.jpg
Yang Shuhan,a 16-month-old girl,chalazion and cough(2002-12-28)
2002-12-20lihuilin.jpg
Li Huilin,a 16-month-old girl,vomiting and diarrhea(2002-12-20)
linxiaopeng.jpg
Lin Xiaopeng,a 3.5-month-old boy,diarrhea(2002-12-09)
2002-12-5zhangqiaoyue.jpg
Zhang Qiaoyue,a 5-year old girl,Festering tonsils,fever(2002-12-5)
2002-11-30chenyicheng.jpg
Chen Yicheng,a 8.5-month-old boy,cough,cry(2002-11-30)
2002-11-29lengyinx.jpg
Leng Yinxi,a 5-year-old boy,vomit,abdominal pain,dizziness(2002-11-29)
20002-11-25fengyinsong.jpg
Feng Yinsong,a 8 month-old boy, diarrhea,slobber(2002-11-25)
2002-11-21sunyuqi4.jpg
Sun Yuqi,a 1.5-month-old girl,eczema,vomit ,thrush(2002-11-21)
lizaolong.jpg
Li Zhaolong,a 20-month-old boy,cough,pant(2002-11-12)
2002-11-12mayifan300.jpg
Ma Yifan,a 2.5-year-old girl,cough,fever(2002-11-12)
2002-11-10ninghaichen300.jpg
Ning Haochen,a 4-year-old boy,cough for over 2 months(2002-11-10)
sunfangqi300.jpg
Sun Fangqi,a 7-month-old girl,cough(2002-11-01)
2002-10-30tianyibo300.jpg
Tian Yibo,a 6-month-old boy,diarrhea (2002-10-30)

2002-10-27wutong300.jpg
Wu Tong,a 4-month-old girl,diarrhea(2002-10-27)

zhouyingpeng
Zhou Yingpeng,a 10-year-old boy,partiality food(2003-11-03)
aiying
Ai Ying,a 4-year-old girl,enuresis(2003-09-30)
mayechen
Ma Yechen,a 3-year-old boy,Vomit and diarrhea(2003-04-03)
wangxiaoge
Wang Xiaohe,a 3-rears-old girl,Cerebral Concussion (2003-03-13)
liujiaqi
Liu Jiaqi,a 4-month-old girl,diarrhea(2003-03-11)

wangxinming
Wang Xinming,a 4-month-old boy, diarrhea(2003-03-01)

2003-01-24jiangchunyang.jpg
Jiang Chunyang,a 5.5-month-old boy,bronchitis,diarrhea(2003-01-24)
kangxilong.jpg
Kang Xilong,a 24-month-old boy,anorexia (2003-01-21)
lvwenlu.jpg
Lv Wenlu,a 5-year-old boy,diarrhea,bellyache and stomatitis (2003-01-20)
wusimei.jpg
Wu Simei,a 12-year-old girl,fever and cough(2003-01-20)
2003-01-16sunruizhe.jpg
Sun Ruize,a 3-year-old girl,fever,cough,festering tonsils(2003-01-16)
lipeisong.jpg
Li Peisong,a 3-year-old boy,palpitation due to fright,cough and anorexia (2003-01-14)
2003-01-11zhengyadi.jpg
Zheng Yadi,a 10-year-old girl,cough for 2months(2003-01-11)
2002-12-28zhouyixuan.jpg
Zhou Yixuan ,a 19-month-old girl,anorexia and cough(2002-12-28)
2002-12-28huboyang.jpg
Hu Boyang,a 3.5-year-old girl,cough(2002-12-28)
2002-12-24linmeijia.jpg
Lin Meijia,a 26-day-old girl,crying(2002-12-24)
2002-12-09wangluming.jpg
Wang Luming,a 8-month-old girl,festering tonsils,high fever,bad appetite(2002-12-09)
2002-12-08yangxianwen.jpg
Yang Xianwen,a 2-month-old girl,night-crying,abdominal distension,eczema,fright(2002-12-08)
2002-11-30zhangzhibo.jpg
Zhang Zhibo,a 4.5-month-old boy,high fever(2002-11-30)
2002-11-28huangwentong.jpg
Huan Wentong,a 18-month-old boy,cough and pant ,nightcry,anorexia(2002-11-28)
2002-11-27qiyihan.jpg
Qi Yihan,a 7-month-old boy,fever,vomit,diarrhea(2002-11-27)
2002-11-23wanghecheng.jpg
Wang Hecheng,a 9 year-old boy anusitis(2002-11-23)
chuishuhan3.jpg
Chui Shuhan,a 7-month-old girl,bronchitis(2002-11-16)
2002-11-12wangxinri300.jpg
Wang Xinri,a 2.5-year-old girl,fever,cough,chalazion(2002-11-12)
yangqixuan300.jpg
Yangqixuan,a 14-month-old girl,fever,cough and pant(2002-11-11)
2002-11-05Bai Yiting-eczema-salivate.jpg
Bai Yiting,a 7-month-old girl,eczema,salivate,running nose(2002-11-05)
2002-11-1sunfangqi300.jpg
Sun Fanglin,a 6-year-old girl,cough(2002-11-01)
2002-10-28suyan300.jpg
Su Yan,a 4-year-old girl,cough ,fever,vomit(2002-10-28)
2002-10-29lixingpeng300.jpg
Li Xingpeng,a 2.5-year-old boy,cough and pant(2002-10-29)
wangzhiguan300.jpg
Wang Zhiguan,a 2-month-old boy,hydrocele, diarrhea, vomit, crying at night(2002-10-27)
zhaojingyi300.jpg
Zhao Jingi,a 3-year-old girl,cough (2002-10-27)
[partiality